Fasiliterer relasjoner
for en mer
optimal produksjon

Hva er GRN?

GRN AS er en kompetansebedrift innen internasjonale anskaffelses- og salgsprosesser med hovedfokus på europeiske produsenter.

Vi bistår våre klienter med å finne frem til og opprette forbindelse med optimale leverandører eller kunder.
Produsentene i vårt nettverk leverer i dag til blant annet olje og gass-, bil-, fly-, våpen- og farmasøytisk industri.
Dette er bransjer som alle opererer med høye kvalitets- og dokumentasjonskrav.

Fundamentet for virksomheten er vår unike kombinasjon av:

– Generell bransjeforståelse,

– Fagforståelse innen mekanisk produksjon (inkl. maskiner og metoder/ kostnader/ montasje/ logistikk)

– Et omfattende nettverk (inkludert kultur og språk)

Risavika Havnering 14, 4056 Tananger

M: georg.nielsen@grn-as.com 

T. +47 90206046